Super cena

GT Force X Sport 2016
10 499,00 zł
11 499,00 zł
 GT Verb Comp 2016
3 999,00 zł
4 499,00 zł
GT Helion Carbon Expert 2015
9 829,00 zł
16 499,00 zł
GT Sensor Comp 2016
6 999,00 zł
8 699,00 zł

Dostawa towarów w dwadzieścia cztery godziny.

 

 

 

/ Polityka prywatności


Polityka Prywatności


Rowereo.pl przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom logującym się i rejestrującym się w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszyscy użytkownicy sklepu rowerowego Rowereo.pl pozostają anonimowi i tylko od decyzji użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w serwisie.

Udostępnianie informacji

Rowereo.pl zbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez Rowereo.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Dane te są udostępniane zainteresowanym podmiotom, ale nie zawierają one cech pozwalających na identyfikacje użytkownika.

Rejestracja użytkowników

Formularz rejestracyjny został stworzony w celu gromadzenia danych, które pozwolą na rozwijanie serwisu tak aby spełniał on oczekiwania użytkowników, informacje o użytkownikach będą również wykorzystywane do tworzenia promocji i konkursów dla użytkowników. Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Rowereo.pl nie udostępnia danych pochodzących z formularza osobom trzecim


Cookies

Rowereo.pl stosuje "cookies" w celu zapewnienia poprawnego działania systemu. "Cookies" jest zapisywany tylko na czas działania przeglądarki. "Cookies" jest informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.

Zmiana danych

Każdy z użytkowników ma prawo do modyfikacji swoich danych. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych wszyscy użytkownicy, którzy dokonali rejestracji lub logowania się w serwisie  Rowereo.pl mogą usuwać lub modyfikować swoje dane osobowe. Zarówno rejestracja jak i usunięcie swoich danych osobowych z serwisu Rowereo.pl jest dobrowolne.


Zmiany w polityce ochrony prywatności
Rowereo.pl będzie informowało o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług.